MENU

e-PERKHIDMATAN KETERANGAN
e-Jawab
Portal ini berfungsi sebagai salah satu medium untuk rakyat memberi maklumbalas dalam bentuk aduan, cadangan, pertanyaan dan penghargaan.

 

<< Manual Pengguna eJawab >>
 

eBorang
Muat turun borang yang diperlukan untuk berurusan dengan jabatan-jabatan dalaman MDSR.

Portal OSC

Pemohon boleh menyemak kedudukan permohonan dengan menggunakan nombor rujukan permohonan yang diperolehi dari kaunter OSC MDKT semasa permohonan didaftarkan

<< Manual Pengguna Portal OSC >>

OSC Online

OSC Online adalah sebuah sistem elektronik untuk membuat penyerahan pemohonan dan memproses permohonan untuk kawalan pemajuan. Ianya juga merupakan suatu platform elektronik untuk mendapatkan maklumat dan berkomunikasi secara dua hala untuk maklumat-maklumat berkenaan dengan kawalan pemajuan. 

<< Manual Pengguna OSC Online>>

 

e-Bayar
Pembayaran cukai harta boleh dilakukan secara atas talian
 
Price Watch
Pengguna boleh mengikuti perkembangan semasa harga lebih 100 barangan keperluan pengguna di seluruh. Pricewatch membantu pengguna merancang perbelanjaan secara bijak dengan membuat perbandingan harga dan mengetahui premis berhampiran yang menawarkan harga barangan berpatutan.

Sistem Maklumat Pelajar Praktikal
Permohonan latihan industri / praktikal secara atas talian yang merekodkan data-data pelajar praktikal di sesebuah organisasi seperti maklumat pelajar, institusi pendidikan dan sebagainya. 

<< Manual Pengguna SMPP >> 

elatihan
Sistem Maklumat Pengurusan Latihan untuk kakitangan awam Negeri Johor memohon pelbagai kursus yang ditawarkan oleh agensi-agensi dari Negeri Johor.

<< Manual Pengguna eLatihan >>

Johor Career
Sistem menyediakan permintaan dan penawaran tenaga kerja bagi Negeri Johor