MENU

Akta

 • Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976.
 • Akta 172, Akta Perancang Bandar dan Desa.
 • Akta 133, Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974.
 • Akta Pengangkutan Jalan 1987 - Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) MDKS 2000.

Undang-Undang Kecil

 • Licensing of Trades, Businesses, Industries and Professions MDKS By-Laws 1982.
 • Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan & Tatatertib) 1993 & Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993 untuk PBT.
 • Pekeliling dan Surat Pekeliling Perkhidmatan dan Perbendaharaan.
 • Undang-undang Kecil Haiwan Merayau MDKS 1995.
 • Undang-undang Kecil Taman MDKS 1987.
 • Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan MDKS 1988.
 • Undang-undang Kecil Iklan (Pindaan) MDKS 1990.
 • Undang-undang Kecil Pengendali Makanan MDKS 1987.
 • Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya MDKS 1990.
 • Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing MDKS 1995.
 • Undang-undang Kecil Pasar MDKS 1982.
 • Undang-undang Kecil Penjaja MDKS 1982.
 • Undang-undang Kecil Iklan MDKS 1982.
 • Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran MDKS 1982.
 • Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap MDKS 1985.
 • Undang-undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian MDKS 1988.
 • Undang-undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan MDKS 1989.
 • Undang-undang Kecil Bangunan-bangunan Seragam 1984.
 • Undang-undang Kecil Jalan, Parit dan Bangunan (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan MDKS) 1995.
 • Undang-undang Kecil Kerja Tanah MDKS 1995.
 • Undang-undang Kecil Jalan, Parit dan Bangunan (Menuntut Tunggakan) 1998.