MENU

Pekeliling

Berikut senarai pautan polisi / pekeliling kerajaan :

 • Pekeliling Perkhidmatan
 • Pekeliling Perbendaharaan
 • PKPA ( MAMPU )
 • Pekeliling Am Kerajaan Johor

Panduan

Panduan Permohonan Pindah Milik Harta

Lengkapkan:-

 • Borang I ? Pemilikan hartanah hasil daripada jual beli
 • Borang J ? Pemilikan hartanah warisan daripada kaum keluarga

Sertakan

 1. Salinan Dokumen Hakmilik yang telah di sahkan atau;
 2. Salinan Perjanjian jual beli atau pemilikan harta yang telah disahkan
 3. Salinan kad pengenalan.
 4. Salinan bayaran cukai harta yang terakhir
 5. Bayaran Pendaftaran/Borang RM21.00