MENU
e-PERKHIDMATAN KETERANGAN
e-Jawab e-Jawab
Portal ini berfungsi sebagai salah satu medium untuk rakyat memberi maklumbalas dalam bentuk aduan, cadangan, pertanyaan dan penghargaan.

<< Muatturun Manual Pengguna >>

eBorang
Muat turun borang yang diperlukan untuk berurusan dengan jabatan-jabatan dalaman MDSR.

Portal OSC

Pemohon boleh menyemak kedudukan permohonan dengan menggunakan nombor rujukan permohonan yang diperolehi dari kaunter OSC MDSR semasa permohonan didaftarkan

OSC Online

OSC Online
OSC Online adalah sebuah sistem elektronik untuk membuat penyerahan pemohonan dan memproses permohonan untuk kawalan pemajuan. Ianya juga merupakan suatu platform elektronik untuk mendapatkan maklumat dan berkomunikasi secara dua hala untuk maklumat-maklumat berkenaan dengan kawalan pemajuan. 

<< Muatturun Manual Pengguna >>

Cukai Online
Pembayaran cukai harta boleh dilakukan secara atas talian

<< Muatturun Manual Pengguna >> 

e-Jawab Price Watch
Pengguna boleh mengikuti perkembangan semasa harga lebih 100 barangan keperluan pengguna di seluruh. Pricewatch membantu pengguna merancang perbelanjaan secara bijak dengan membuat perbandingan harga dan mengetahui premis berhampiran yang menawarkan harga barangan berpatutan.
Sistem Maklumat Pelajar Praktikal

Sistem Maklumat Pelajar Praktikal
Permohonan latihan industri / praktikal secara atas talian yang merekodkan data-data pelajar praktikal di sesebuah organisasi seperti maklumat pelajar, institusi pendidikan dan sebagainya. 

<< Muatturun Manual Pengguna >> 

elatihan
Sistem Maklumat Pengurusan Latihan untuk kakitangan awam Negeri Johor memohon pelbagai kursus yang ditawarkan oleh agensi-agensi dari Negeri Johor.

<< Muatturun Manual Pengguna >>

Johor Career
Sistem menyediakan permintaan dan penawaran tenaga kerja bagi Negeri Johor