MENU
  • Memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pembayar cukai dari segi pembangunan, kebersihan, pengindahan, kesihatan dan keselesaan hidup.
  • Melaksanakan undang-undang dan dasar-dasar yang ditentukan oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Majlis sendiri.
  • Meningkatkan hasil cukai dan hasil bukan cukai bagi tujuan pengurusan, pembiayaan projek pembangunan, perkhidmatan dan penyelenggaraan kemudahan awam.
  • Meningkatkan hasil cukai dan hasil bukan cukai bagi tujuan pengurusan, pembiayaan projek pembangunan, perkhidmatan dan penyelenggaraan kemudahan awam.
  • Mewujudkan sebuah organisasi yang cekap, berkualiti dan sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam sistem pentadbiran.
  • Memberikan kerjasama kepada jabatan-jabatan kerajaan dan lain-lain jabatan.