MENU
  • Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976.

  • Akta 172, Akta Perancang Bandar dan Desa.

  • Akta 133, Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974.

  • Akta Pengangkutan Jalan 1987 - Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) MDKS 2000.