MENU

Adalah dimaklumkan sebagaimana diputuskan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) Negeri Johor pada 29 Jun 2016, keseluruhan kawasan Taman Sri Lambak akan dimasukkan di bawah pentadbiran Majlis Daerah Simpang Renggam mulai 1 Januari 2017. Semua urusan yang berkaitan hendaklah berurusan terus di :

MAJLIS DAERAH SIMPANG RENGGAM
JALAN PASAR, 86200 SIMPANG RENGGAM, JOHOR.
TEL : 07-7551300 FAX : 07-7551302
EMAIL : info@mdsrenggam.gov.my