MENU

Selaras dengan pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP), yang berkuatkuasa mulai 10 Jun 2020 hingga 31 Ogos 2020 dan keputusan persetujuan Pihak Berkuasa Tempatan, PBT Johor membuka operasi pasar pagi dan pasar malam yang berada di kawasan PBT bermula 15 Jun 2020. MDSR dengan ini membenarkan operasi Pasar Sehari/Pagi, Pasar Malam, Pasar Tani bermula 15 Jun 2020 dilaksanakan secara berperingkat di lokasi terpilih dengan pematuhan sepenuhnya Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan.