MENU

Setelah melalui beberapa fasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) bermula 18 Mac 2020 sehingga 9 Jun 2020, MDSR dengan ini mengambil inisiatif selaras dengan arahan Kerajaan berkenaan pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP), yang berkuatkuasa mulai 10 Jun 2020 hingga 31 Ogos 2020.