MENU

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU) dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja seperti lampiran di bawah :

Lampiran : Kenyataan Sebut Harga Jabatan Kejuruteraan Bil. 03/2024

No. Sebutharga : MDSR/BKJ/SH/04-07/2024

Tarikh Tutup Sebutharga : Ahad, 25 April 2024 sebelum jam 12.00 tengahari