MENU

Bilangan Permohonan & Selesai Mengikut Jenis Permohonan OSC MDSR

dari tarikh 01 JANUARI 2017 hingga 30 DISEMBER 2017 ***

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

5

2 (40.00%)

3 (60.00%)

3 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

18

5 (27.78%)

13 (72.22%)

13 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

5

2 (40.00%)

3 (60.00%)

3 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

29

7 (24.14%)

22 (75.86%)

20 (90.91%)

2 (9.09%)

0 (0.00%)

CFO

1

0 (0.00%)

1 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

1 (100.00%)

Jumlah

58

16 (27.59%)

42 (72.41%)

39 (92.86%)

(4.76%)

(2.38%)

* Maklumat sedang dikemaskini