MENU

Bilangan Permohonan & Selesai Mengikut Jenis Permohonan OSC MDSR

dari tarikh 01 JANUARI 2022 hingga 30 SEPTEMBER 2022 ***

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

0

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

4

1 (25.00%)

3 (75.00%)

2 (66.67%)

1 (33.33%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

3

2 (66.67%)

1 (33.33%)

1 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

11

3 (27.27%)

8 (72.73%)

5 (62.50%)

3 (37.50%)

0 (0.00%)

CFO

0

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Jumlah

18

6 (33.33%)

12 (66.67%)

8 (66.67%)

(33.33%)

(0.00%)

* Maklumat sedang dikemaskini