MENU

BENDERA

 

Petunjuk :

  • Warna Biru         -   Perpaduan
  • Warna Merah     -   Usaha
  • Warna Kuning   -   Kesetiaan
  • Warna Putih       -   Intergeriti
  • Perisan 8 Bucu -   8 Bahagian utama dalam MDSR

 

Keterangan :

Logo Majlis Daerah Simpang Renggam yang terletak didalam Perisan 8 Bucu berwarna kuning dan berlatarbelakang putih melambangkan 8 bahagian utama yang menunjukkan kesetiaan dan berintergeriti tinggi yang sentiasa mendokong misi dan visi Majlis Daerah Simpang Renggam.

Warna biru melambangkan perpaduan antara warga kerja dan warna merah melambangkan daya usaha, ianya mengunjur setara menunjukkan kedua-duanya seiring bagi memastikan Majlis Daerah Simpang Renggam sentiasa harmoni dan berdaya maju.