MENU
Jenis Lesen
Kadar (setahun)
Lesen Iklan

<< Cetak Borang Permohonan >>
 

 • Iklan Hording (tiada lampu)
 • iklan Hording (berlampu)
 • Iklan papan tanda (tiada lampu)
 • < 2 meter persegi
 • 2-6 meter persegi
 • > 6 meter persegi
 • Iklan papan tanda (berlampu)
 • < 2 meter persegi
 • 2-6 meter persegi
 • > 6 meter persegi
 
 
 
 
 
32.50
65.00
 
 
  
10.00
36.00
500.00
 
 
 
20.00
72.00
1,000.00
Lesen Perniagaan Khas << Senarai Perniagaan >>
Lesen Kedai << Senarai Kedai >>
Lesen Pasar << Senarai Pasar >>
Lesen Gerai << Senarai Gerai >>
Lesen Sementara
 • Kedai - 7.00 sebulan
 • Kilang Besar - 20.00 sebulan
 • Kilang Kecil - 10.00 sebulan

Pembayaran lesen adalah dalam Ringgit Malaysia (RM)