MENU

Penilaian & Cukai Harta Baru

  • Adalah diberitahu bahawa pihak Majlis Daerah Simpang Renggam sedang dalam proses penyelarasan nilai baru dan kadar baru dalam sistem taksiran yang berkuatkuasa 1 Januari 2015.
  • Semakan senarai nilaian boleh dibuat di pejabat Majlis daerah Simpang renggam pada waktu pejabat.
  • pemberitahuan adalah dengan ini diberi bahawa menurut Seksyen 142 Akta Kerajaan Tempatan 1976, bantahan-bantahan secara bertulis boleh difailkan kepada Yang Dipertua Majlis Daerah Simpang Renggam.