MENU

Kajian ini adalah bertujuan mengenalpasti tahap kepuasa pelanggan sebagai maklumbalas bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Daerah Simpang Rengaam (MDSR) kepada orang ramai. Kami ingin mengucapkan terima kasih di atas kerjasama anda dalam kajian ini.

BORANG SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN (google.com)