MENU

Bilangan Permohonan & Selesai Mengikut Jenis Permohonan OSC MDSR

dari tarikh 01 JANUARY 2015 hingga 31 Disember 2015 ***

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan  Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
 (b)               

Selesai* Melebihi Piagam
(c)               

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

13

0 (0.00%)

13 (100.00%)

13 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

27

0 (0.00%)

27 (100.00%)

27 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

7

0 (0.00%)

7 (100.00%)

7 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

12

0 (0.00%)

22 (100.00%)

15 (68.18%)

7 (31.82%)

0 (0.00%)

CFO

0

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Jumlah

69

0 (0.00%)

69 (100.00%)

62 (89.86%)  

7(10.14%)    

(0.00%)

* Maklumat sedang dikemaskini