MENU

Bilangan Permohonan & Selesai Mengikut Jenis Permohonan OSC MDSR

dari tarikh 01 JANUARY 2016 hingga 30 SEPTEMBER 2016 ***

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

6

2 (33.33%)

4 (66.67%)

4 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

22

3 (13.64%)

19 (86.36%)

19 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

2

0 (0.00%)

2 (100.00%)

2 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

14

1 (7.14%)

13 (92.86%)

10 (76.92%)

3 (23.08%)

0 (0.00%)

CFO

0

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Jumlah

44

6 (13.64%)

38 (86.36%)

35 (92.11%)

(7.89%)

(0.00%)